КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново

КОНТАКТИ

Електронна поща

kiip_vt@abv.bg

Технически сътрудник

Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

Председател на Регионална Колегия Велико Търново

инж. Евгения Кърджиева, 0879582551, e.kardzhieva@gmail.com

Адрес на офиса

гр. Велико Търново 5000, ул. "Поп Харитон" № 4

График за работата на РК КИИП Велико Търново
От 15.06.2020 г. офисът на РК КИИП В. Търново ще работи в присъствена форма, с утвърденото работно време от 14:00 до 18:00 часа.

Стриктно трябва да се спазват разпоредбите обявени от Министъра на здравеопазването в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г., като при посещение в офиса на РК КИИП Велико Търново трябва:
1. да се носи защитна маска или шлем, когато в помещенията има повече от един човек;
2. да се дезинфекцират ръцете, дори при ползване на ръкавици;
3. да не се допускат в помещенията лица с прояви на остри респираторни симптоми, както и такива не спазващи мерките за хигиена;
4. в офиса на РК на КИИП Велико Търново да се допуска само по ЕДНО външно лице;

 

Ако търсите офиса ни за първи път

Въпреки, че административният ни адрес е на ул. "Поп Харитон",
към офиса се отива откъм ул. "Козлодуй" - изглед.

Местоположение на офиса

Latitude,Longitude: 43.075921, 25.630924