КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
ТЪРЖЕСТВО по случай предстоящите Рождес
2023-11-29 09:35:33

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Ръководството на Регионална колегия на КИИП Велико Търново, кани най-любезно своите членове на  16.12.2023 г. (събота) от 19.00 часа в бирария "КАМБАНАТА", Велико Търново, ул. „Мармарлийска“, 14  на традиционното:

 ТЪРЖЕСТВО по случай предстоящите Рождественски и Новогодишни празници.

 Куверт: 30.00 лева – за гости и членове на КИИП (куверта включва: салата, основно ястие, безалкохолно, 50 мл. ракия и чаша вино).            

 Срок за записване до 07.12.2023 г. на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 Моля, спазвайте срока за записване !!!

инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2024 г. се внася до 20
2023-10-18 15:41:57

Уважаеми колеги,

 Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2024 г. се внася

до 20 декември 2023 година и е в размер на 150 лв.

Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) и с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 150 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2023 г. участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2023 г.  не участват в определяне на делегатската квота. 

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2024 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2024 г.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2023 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2024 г. възстановяват правоспособността си в КИИП по общия ред си съгласно приетите процедури.

(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf).

Сумата се превежда задължително по банков път по сметката на РК Велико Търново:

            УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

            BIC код: UNCRBGSF

            IBAN: BG31UNCR75271048542816

            Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

 • трите имена, регистрационен номер в КИИП и ЕГН;

По възможност и правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

         В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратите на имейла на КИИП РК В.Търново - kiip_vt@abv.bg  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

         При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура на физическото лице, трябва преди извършване на плащането да изпратите  писмено заявление.

         Молим Ви, не чакайте крайният срок 20 декември 2023 г.!

         Регионално ръководство КИИП Велико Търново

ТЪРЖЕСТВО по случай 20 години от създава
2023-09-29 15:28:14

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВО НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПО СЛУЧАЙ 20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КИИП

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на Регионална колегия на КИИП Велико Търново, кани най-любезно своите членове на  28.10.2023 г. (събота) от 19.00 часа в ресторанта на хотел "ПАНОРАМА", гр. Велико Търново, ул. ул. „Стефан Стамболов“ 63  на:

 ТЪРЖЕСТВО по случай 20 години от създаването на КИИП.

 

 Куверт: 50.00 лева – за гости и членове на КИИП (куверта включва: салата, основно месно ястие, десерт, минерална вода, 50 мл. ракия и чаша вино, който желае безмесно ястие да обяви това при записването).            

 Срок за записване до 19.10.2023 г. на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 

Моля, спазвайте срока за записване !!!

    

 инж. Евгения Кърджиева,

Председател РК на КИИП Велико Търново

Общи събрания на професионалните секции
2023-01-24 17:28:53

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:


График на годишни отчетно събрания по секции:
секция ТЕХ (Технологии) –  02.02.2023 г. (четвъртък);

секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване) – 09.02.2023 г. (четвъртък);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  14.02.2023 г. (вторник);

секции ВС (Водно строителство)  – 16.02.2023 г. (четвъртък);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) – 21.02.2023 г. (вторник)

секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  –  23.02.2023 г. (четвъртък);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело, геология и екология) –  28.02.2023 г. (вторник). 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.

Дневен ред на събранията по секции:

 1. Отчет за работата на секцията през 2022 г.
 2. План за работата на секцията през 2023 г.
 3. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП.
 4. 4. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет.
 5. 5. Разни.

Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.

Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2023-01-24 17:27:00

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани кани всички свои членове на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново 

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4

на 09 март 2023 г. (Четвъртък)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през 2022 г.;
 2. Финансов отчет за 2022 г.;
 3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново за 2022 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2023 г.;
 5. Приемане бюджет за 2023 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни.

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново