КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ

Изберете професионална секция:
КСС ТСТС ВС ГПГ МДГЕ ЕАСТ ОВКХТТГ Т
 

СТАТИСТИКАТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

1. 03225 Василка Райкова
2. 03226 Веселин Григоров
3. 03227 Веселина Николова-Сидики
4. 03230 Даниела Николова-Ненова
5. 03237 Димитър Колев
6. 03239 Евгени Тотев
7. 03243 Зорница Тодорова
8. 03248 Иван Цанев
9. 03249 Иванка Аврамова
10. 03251 Иванка Иванова
11. 03250 Иванка Григорова
12. 03259 Люмена Янкова
13. 03262 Недко Недев
14. 00017 Николай Николов
15. 03263 Николай Тотев
16. 03264 Пенчо Пенчев
17. 03271 Стела Кирова


ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА


01. 0082ПБ
НИКЕЛ-ЕЛКА НИКОЛОВА
комплексно
Николай Върбанов Николов
00017
03227; 12308; 12266; 0089 в КАБ
062/623781; 0887341032
nikel_proekt@abv.bg
В. Търново, ул. "10-ти февруари" №6
02. 0096ПБ
ИПРОКОН
КСС
Пламен Боянов Стефанов
07541
-
0888747829
iprokon@abv.bg
В. Търново, ул. "Н. Габровски" №61, ет. 5, офис 30
03. 0106ПБ
ТОТЕВ ГРУП ООД
КСС
Евгени Генов Тотев
03239
-
0896783473
totevgroup@abv.bg
В. Търново, ул. "Ален мак" №13
04. 0121ПБ
ЗЕКА ТРЕЙД ЕООД
КСС
Зорница Миланова Тодорова
03243
-
062/675757; 0888819808
zornica@tremol.bg
В. Търново, ул. "Асти" №10
05. 0122ПБ
ЗЕТА-СТАТ ООД
КСС
Стела Калчева Кирова
03271
17010
062/675757; 0888715399
zornica@tremol.bg
В. Търново, ул. "Асти" №10
06. 0123ПБ
ЕТ ПЕРФЕКТ-ЕВГЕНИЯ КЪРДЖИЕВА
КСС
Евгения Николаева Кърджиева
03240
-
062/600286; 0898980146
ev_kardzhieva@abv.bg
В. Търново, ул. "Цар Иван Александър" №4
07. 0124ПБ
ВИСТРА ПРОЕКТ ООД
комплексно
Стела Калчева Кирова
03271
03254; 17019
062/588992; 0888715399
vistra@abv.bg
В. Търново, ул. "Васил Левски" №15
08. 0143ПБ
ВЕЛИКО ТЪРНОВСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР
ГПГ
Николай Илиев Николов
03319
-
062/623570; 0888765909
vttk@abv.bg
В. Търново, ул. "Цар Тодор Светослав" №59
09. 0144ПБ
БОЖАНОВ И СИЕ ЕООД
ГПГ
Евлоги Йорданов Божанов
03314
-
0888137620
eib@abv.bg
В. Търново, ул. "Камен Зидаров" №6А
10. 0217ПБ
ГЕОИНЖЕ НЕРИНГ-99 ООД
ГПГ
Андон Николов Хаджимарински
03308
-
0887212763
geoinjenering_99@abv.bg
В. Търново, ул. "Тракия" №13
11.
ЛАНДИНВЕСТ ВТ ЕООД
ГПГ
Христо Недялков Христов
03323
32008
0899974775
team@landinvest.bg
В. Търново, ул. "Баба Мота" №16
12. 0409ПБ
"СИДИКИ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ" ООД
комплексно
Веселина Николаева Николова-Сидики
03227
17082
062604554; 062521040; 08778797
office@sidiki-structural.com
В. Търново, ул. "Васил Левски" №15