КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса
2022-04-28 16:46:36

Уважаеми колеги,

На 25.03.2022 г.  Управителният съвет на КИИП взе решение за въвеждане на такса за разглеждане на документи за ОПП, ОПП-БЧ, ППП и ТК в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС. ( Решение № 11 от УС на КИИП № 191/25.03.2022 г.). Въвеждането на таксата влиза в сила от 01.05.2022 г. (Решение № 12 от УС на КИИП № 191/25.03.2022 г.).

Във връзка с тези решения сумите, които трябва да внесе всеки кандидат за вписване в регистрите на КИИП, са следните:

– за ОПП (ограничена проектантска правоспособност): Сумите се внасят на банковата сметка на съответната Регионална колегия (РК): 150 лв. такса за разглеждане на документи + 150 лв. встъпителна вноска + 120 лв. членски внос за календарната година (150 + 150 + 120 = 420 лв.)

– за ОПП-БЧ (ограничена проектантска правоспособност без членство): Сумите се внасят на банковата сметка на Централен офис:  150 лв. такса за разглеждане на документи + 120 лв. вноска за календарната година (150 + 120 = 270 лв.)

– за ППП (пълна проектантска правоспособност): (при предварително платен членски внос за календарната година в размер на 120 лв.)

-          след ОПП с членство в РК: Сумата се внася на банковата сметка на съответната Регионална колегия:   150 лв. такса за разглеждане на документи  (150 лв.) .

Одобрените кандидати внасят на банковата сметка на Централен офис сумата от 36 лв. за изготвяне на печат и удостоверение. (36 лв.)

 -          след ОПП-БЧ: Сумите се внасят на банковата сметка на съответната Регионална колегия:   150 лв. такса за разглеждане на документи + 150 лв. встъпителна вноска (150 + 150 = 300 лв.)

 -за ТК (технически контрол):  : Сумите се внасят на банковата сметка на съответната Регионална колегия (РК):

– за новокандидатстващи за ТК:  150 лв. такса за разглеждане на документи + 150 лв. вноска за регистрация за периода на оправомощаване - 5 год.

(150 + 150 = 300 лв.)

– за кандидатстващи за подновяване на регистрацията за ТК: 150 лв. такса за разглеждане на документи + 150 лв. вноска за регистрация за периода на оправомощаване - 5 год. (150 + 150 = 300 лв.)

ВАЖНО! Промяна на дата за ОС сек. КСС
2022-04-11 17:06:33

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че се променя дата за провеждане на ОС на сек. КСС и МДГЕ.

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново,  каним за участие в Общо събрание на секция, всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново в секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело, геология и екология) 

на 04.05.2022 г. (сряда) от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново,

Дневен ред на събранието:

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;

2. План за работата на секцията през 2022 г.;

3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново.

4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;

5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;

6. Разни.

 
Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ
2022-04-11 17:01:56

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ СЕЧЕНИЯ С ХИЛТИ СОФТУЕР

19 АПРИЛ 2022 15:00 - 16:00

 
 
 
 

Уважаеми колеги,

 

с огромно удоволствие Ви каним на нашия нов уебинар "Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Hilti софтуер", който ще се състои на 19 април 2022 г. от 15:00 часа.

 

В този уебинар ще обърнем внимание на комбинираните конструкции и решенията, които Hilti предлага. По време на уебинара ще се разгледат приложения и нормативните документи. Ще се запознаете с технологията за директен монтаж към стоманени конструкции като ще подчертаем нейните предимства пред традиционните методи. За финал, ще направим демонстрация на софтуера за оразмеряване на комбинирани плочогредови сечения.  

Очакваме Ви!“

Общи събрания на професионалните секции
2022-03-15 16:47:20

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:15.04.2022 г. (петък)


График на годишните отчетни събрания по секции:

секция ТЕХ (Технологии) –  29.03.2022 г. (вторник);

секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна

 техника, топло- и газоснабдяване) – 05.04.2022 г. (вторник);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  07.04.2022 г. (четвъртък);

секции ВС (Водно строителство)  – 12.04.2022 г. (вторник);

 секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  – 19.04.2022 г. (вторник);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) – 26.04.2022 г. (вторник);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело,

            геология и екология) –  04.05.2022 г. (сряда);

 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.Дневен ред на събранията по секции: 

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;
 2. План за работата на секцията през 2022 г.;
 3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново;
 4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;
 5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;
 6. Разни.


Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.

Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2022-03-15 16:46:16

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани делегатите избрани на събранията на професионалните секции  на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4

на 11 май 2022 г. (сряда)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през 2021 г.;
 2. Финансов отчет за 2021 г.;
 3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново за 2021 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2022 г.;
 5. Приемане бюджет за 2022 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни.

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново