КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2020-05-21 12:46:19

Уважаеми колеги,

Във  връзка с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. за въвеждане на извънредна епидемична обстановка в Република България и в изпълнение на Заповед № КИИП-ЦУ-029 от 14.05.2020 г. на Председателя на УС на КИИП (Заповедта може да видите на www.kiip.bg), правим следните промени в графика за работа на офиса на РК В. Търново. Те целят осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на Регионална колегия В. Търново: 

 

 1. Определен е следния график за работа на офиса на РК КИИП В. Търново:

1.1. В дните от седмицата вторник и четвъртък офисът ще работи в дистанционно (работа от разстояние). За връзка да се използват мобилните телефони и електронната поща /e-mail/;

1.2. В дните от седмицата понеделник, сряда и петък офисът ще бъде отворен, с утвърденото и до момента работно време от 14:00 до 18:00 часа.

 

 1. В дните, когато в офисът е отворен, в него ще работи само един служител.

 

 1. При необходимост от провеждане на заседания на РР, РКТК и други неотложни комисии към РК, ще се търсят възможности за дистанционна форма на работа. Когато това е невъзможно, те ще се провеждат в залата за обучение, като се осигури разстояние между заседаващите над 1.5 м.

 

 1. Стриктно ще се спазват разпоредбите обявени от Министъра на здравеопазването в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. При посещение в офиса на РК КИИП Велико Търново трябва:

4.1. да се носи защитна маска или шлем, когато в помещенията има повече от един човек;

4.2. да се дезинфекцират ръцете, дори при ползване на ръкавици;

4.3. да не се допускат в помещенията лица с прояви на остри респираторни симптоми и не спазващи мерките за хигиена;

4.4. да се осигурявя разстояние между хората над 1.5 м;

4.5. в офиса на РК КИИП Велико Търново се допуска само по ЕДНО лице.

 

При наличие на нова информация ще бъдете информирани своевременно.

 

Моля, за въпроси и консултации ползвайте:

Електронна ни поща: kiip_vt@abv.bg

Технически сътрудник: Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

 

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да бъдат здрави, пазете се и бъдете отговорни!

 

Председател на Регионална колегия Велико Търново:

инж. Евгения Кърджиева

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2020-03-19 09:35:08

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Уважаеми колеги,

Във  връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в Република България, в сила от 13 март 2020 г. и в изпълнение на Заповед № КИИП-ЦУ-009 от 16.03.2020 г. на Председателя на УС на КИИП (Заповедта може да видите на www.kiip.bg), правим следните промени с цел осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на Регионална колегия В. Търново: 

 1. Преустановява се достъпът до офисa на РК Велико Търново, като се преминава на дистанционен (он-лайн) режим на работа. С цел ограничаване на контактите препоръчваме на членовете за всяка интересуваща ги дейност да използват за връзка с офиса мобилни телефони и електронна поща /e-mail/.  Ще бъде даден отговор на Вашите въпроси и коментари. Документи за вписване в регистрите за проектантска правоспособност могат да се изпращат сканирани по електронната поща. Удостоверения за ПП ще се получават също по електронен път. Преустановяват се всички планирани мероприятия. Отлагат се предвидените по График и заседания в РК Велико Търново, като при необходимост и възможност ще се провеждат неприсъствени.
 2. ОС на НПС и ОС на КИИП, насрочени за 03,04 и 05 април, се отлагат за дата, която ще се определи след отмяна на извънредното положение.
 3. Централният офис на КИИП отлага предвидените по График заседания на комисиите - Комисия по регистрите, ЦКТК, КС, КПД и пр. до изясняване на обстановката.

При наличие на нова информация ще бъдете информирани своевременно.

 

Моля, за въпроси и консултации ползвайте :

Електронна поща: kiip_vt@abv.bg

 Технически сътрудник: Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

 Председател на Регионална Колегия Велико Търново:

инж. Стела Кирова - 0896 686 130

 Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да бъдете здрави, пазете се и бъдете отговорни!

 Регионално ръководство на РК КИИП Велико Търново

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК на КИ
2020-02-17 18:41:45

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 на РК на КИИП В. Търново

на 19.02.2020 г. (сряда) от 16.00 часа,

 

по ДНЕВЕН РЕД на Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП В. Търново:

 

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през отчетния период от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;

Курсове и семинари за квалификация на инженери, проведени от ПС към РК Велико Търново на КИИП

Наименование

Форма на обучение

Лектори

Секция

Дата на провеждане

Посещение на обходен път на гр. Габрово по време на строителството - мост и тунел в подхода към "тунел под връх Шипка" по време на изгражденето

семинар

Технически ръководителна обекта

ГПГ/ТСТС

18.04.2019 г.

Фирма „СИКА България” ЕООД и КИИП, РК В. Търново организира семинар на тема "СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ"

презентация

представители  на фирма СИКА България ЕООД

КСС

17.05.2019 г.

ІІ-ра Национална конференция „Почти нулево енергийни сгради“

конференция

представители на фирми

ОВКХТ

30.05-01.06.2019 г.

Семинар на тема: "СТАТИЧЕСКО ИЗЧИСЛЕНИЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ TOWER 8 – НОВОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ"

семинар

инж. Веселин Първанов

КСС

06.06.2019 г.

Обучителен курс на тема: Изготвяне на Планове за управление на строителни отпадъци (ПУСО) съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ, нова, от декември 2017г.)

обучение, лекция

доц.д-р инж. Румяна Захариева 

КСС

28.06.2019 г.

Презентация на тема: Иновативно оборудване и ГИС системи за нуждите на геодезията, кадастъра, пътното строителство и ВиК на фирма ГЕОВАРА ЕООД

презентация

инж. Никола Димитров

ГПГ, ТСТС, ВС

04.07.2019 г.

Семинар на тема: „Усилване на строителни конструкции и съоръжения“. Семинара е за ТК по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

семинар

доц. д-р  инж. Емад Жоржос; проф. д-р  инж. Дамян Кашлакев; проф. д-р инж. Марина Трайкова

КСС

05.07.2019 г.

Ппрезентация на тема: Представяне на продуктовата кама на фирма FLOWAIR, /ПОЛША/

презентация

представители на фирма Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД

ОВКХТ

04.10.2019 г.

Курс на тема: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ – проблеми, конструктивни решения, практически препоръки

обучение, лекция

проф. д-р инж. Марина Трайкова

КСС

25.10.2019 г.

Семинар НА НПС „ТЕХНОЛОГИИ” КЪМ КИИП, гр. СИЛИСТРА

семинар

-

ТЕХ

31.10-02.11.2019 г.

Презентация на тема: Представяне на продуктовото портфолио на ATREA

презентация

представители  на фирма Атреа България ООД

ОВКХТ

04.11.2019 г.

Презентация на тема: Шрак Техник -новости в продуктовата оферта и технически решения

презентация

представители на Шрак Техник ЕООД

ЕАСТ

05.11.2019 г.

Презентация на тема: ПРОДУКТИ BURNIT и SUNSYSTEM

презентация

представители на фирма Нови Енергийни Системи ООД

ОВКХТ

13.11.2019 г.

Презентация на тема: СИСТЕМНИТЕ РЕШЕНИЯ НА УПОНОР

презентация

представители  на фирма  ТП Uponor GmbH – България

ОВКХТ

27.11.2019 г.

Семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ СОФТУЕРИТЕ НА ХИЛТИ"

семинар

инж. Цветелина Петкова и инж. Емануил Джевизов

КСС

02.12.2019 г.

Обсъждане на тема: „Проблеми в процеса на работа на колегията, свързани с процедури, ценообразуване и други"

дискусия

членове на сек. ГПГ

ГПГ

05.12.2019 г.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО БДС EN1997:2004 „ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ”

курс

проф. д-р инж. Вл. Костов доц. д-р инж. М. Тодоров

КСС

13-14.12.2019 г.

 

 

 

 1. Финансов отчет за периода от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;

Настоящия финансов отчет е направен на база предоставения ни от Счетоводна къща „Прециз” отчет на бюджета и стопанска дейност за 2019 г. на РК КИИП Велико Търново. Счетоводната къща е наета от ЦО да обработва, обобщава, контролира и помага при документооборота и финансовите операции, извършвани от регионалните колегии. Бюджета на РК КИИП Велико Търново е гласуван от ОС на РК на 19.02.2019 г.

ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА за 2019 г. на РК КИИИП В. Търново

по точките на одобрения бюджет:

ПРИХОДИ:

А. Приходи от обичайната дейност сформирани от:

- внесения встъпителен и годишен членски внос за 2019 г.:

- по отчет 34446 лв.     – по бюджет 33156 лв.

- Разпределение на „Солидарен фонд” за 2019 г.:

     - по отчет 5584.95 лв. – по бюджет 5311.51 лв.

Общо приходи от основна дейност за 2019 г.:    - по отчет 40030.95 лв.  – по бюджет 38467.51лв.

РАЗХОДИ:

I Административни (постоянни) разходи

1.Разходи за материали общо:          - по отчет 527.72 лв.           – по бюджет 960,00 лв., като в тази сума влизат:

1.1. Канцеларски материали – за тонер и канцеларски материали:

 - по отчет 0 лв.         – по бюджет 200,00 лв.

1.2. Ел.енергия, водоснабдяване – за ток и вода: - по отчет 527.72 лв.    – по бюджет 700,00 лв.

1.3. Почистващи и други – засметка на бюджета не са купувани:      

                                   - по отчет 0 лв.           – по бюджет   60,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги общо: - по отчет 2610.79 лв. – по бюджет 2710,00 лв., като в тази сума влизат:

2.1. Офис - наем, охрана и др.:                                - по отчет 432.00 лв.       – по бюджет 450,00 лв. (за месечните такси за СОД на цена по 36 лева на месеца)

2.2. Съобщителни и куриерски услуги: интернет, куриерски за кореспонденцията ни с ЦО и счетоводната къща, интернет и GSM-ите на Председателя и Техническия сътрудник

                                                                                       - по отчет 855.16 лв.  – по бюджет 1000,00 лв.

2.4. Застраховки: имуществената застраходка на офиса за 2019 г.

                                                                                      - по отчет 150,27 лв.      – по бюджет 160,00 лв.

2.5. Други – данък сгради и ТБО; хостинг и домейн за интернет страницата на РК:

                                                                                      - по отчет 1173.36 лв.  – по бюджет 1100,00 лв.

 1. Разходи за персонал общо - по отчет 12124.88 лв. – по бюджет 13300 лв., в тази сума влизат:

3.1. Заплати: за Председателя и Тех. сътрудник:  - по отчет 9627.84 лв.    – по бюджет 9850,00 лв.

3.2. Заседателни: участие в заседанията на Регионалното ръководство и РКТК

                                                                                        - по отчет 620,00 лв.  – по бюджет 1350,00 лв.

3.3. Осигуровки – обща сума върху изплатените възнаграждения на Председател и тех. сътрудници, и заседателни на РР                                   - по отчет 1877.04 лв. – по бюджет  2100,00 лв.

 1. Други разходи:

4.1. Командировки в страната формирани и основно от дневни на делегатите за ОС

                                         - по отчет 696.20 лв.     – по бюджет 800,00 лв.

4.3. поздравителни адреси, визитки , сувенири          - по отчет 0,00 лв.     – по бюджет 100,00 лв.

 1. Представителни до 1% от приходите: - по отчет 0,00 лв. – по бюджет 100,00 лв.
 2. Абонамент на специализирани издания: направен е абонамент за списание Строителен обзор и Бюлетин по строителство и архитектура, абонаментът е на разположение на нашите членове в офиса на РК - по отчет 180,00 лв.     – по бюджет 180,00 лв.
 3. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА: за комарници на прозорци и корниз с ресни на входната врата     - по отчет 157,98 лв.     – по бюджет 200,00 лв.

ІІ.Мероприятия  общо:                                  - по отчет 466,41 лв.   – по бюджет 700,00 лв. ., в тази сума влизат:

 • за ОС на РК през 2019 г.: - по отчет 166,41 лв.
 • Откриване офис на РК:  - по отчет 300,00 лв.

ІІІ.Обучение на членовете и персонала:     - по отчет 352,76 лв.  – по бюджет 1000,00 лв., в тази сума влизат:

 • Семинар"Представяне на продукти за отопление и вентилация - по отчет 44,52 лв.
 • Семинар по технически контрол - гр.София 05.07.2019 г.: - по отчет 88,69 лв.
 • Семинар на НПС Технологии - гр.Силистра 31.10-02.11.2019 г.: - по отчет 139,55 лв.
 • Курс"Проектиране на геотехнически съоръжения"гр.Русе 13-14.12.2019 г.: - по отчет 80,00 лв.

VІ. Финансови разходи: банкови такси         - по отчет 356,14 лв. – по бюджет 300,00 лв.

                ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

                                                                                        - по отчет 17472,88 лв. – по бюджет 20450 лв.

VІІ.Отчисления за бюджета на ЦО: 

- 25 % от чл.внос                                             - по отчет 8611,50  лв. – по бюджет 8289,00 лв.

- 10 % от чл.внос за „Солидарен фонд”         - по отчет 3444,60 лв. – по бюджет 3315,60 лв.

В.Общо резултат (+/-) от основна дейност разлика между приходи и разходи

                                                                     - по отчет 10501,97 лв. – по бюджет 6412,91 лв.  Положителният резултат от основната дейност е с 4089,06 лв. повече от предвидения в бюджета.

ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕН от РК (това е отношението между разходите за основна дейност и бр. на членовете):  - по отчет 69,06 лв. – по бюджет 81,80 лв.

Разходът на член от РК, извършен за основната дейност е с 12,74 лв. по-малко от предвиденото по бюджет.

 1. Разходи за амортизации: (Дълготрайни материални активи по план, определен от Счетоводна къща и Председателя на УС на КИИП) - по отчет 3458,21 лв.    – по бюджет 412,00 лв.

Д. Капиталови разходи: общо                - по отчет 5338,40 лв.    – по бюджет 6000 лв., като в тази сума влизат:

 1. Разходи за придобиване на ДМА: фолио за стена - по отчет 338,40 лв. – по бюджет 1000 лв.
 2. Възстановяване на субсидия от ЦУ – от отпуснатия заем за офиса (20 000 лв.) това е IV-та последна вноска: - по отчет 5000,00 лв. – по бюджет 5000,00 лв.

Е. Финансов резултат (В+Г-Д) – това е разликата между резултата от основната дейност, увеличен със субсидията от ЦО и намален с капиталовите разходи:

                                                                          - по отчет 5163,57 лв.  – по бюджет 412,91 лв.

Ж. Финансов резултат след амортизации и капиталови разходи (Е-З): (това е финансовият резултат, намален с амортизациите)        - по отчет 1705,36 лв.  – по бюджет 0,91 лв.

Налични парични средства по разплащателна сметка към 01.01.2020 г. е 38489,78 лв.

Сума, събрана през 2019 г. за 2020 г. – 32208 лева.

 

През 2019 г., както вече беше представено в тази зала сме провели  обучения, презентации и семинари, като те формират нашата стопанска дейност:

ОТЧЕТ на стопанска дейност за 2019 г.

РАЗХОДИ – общо 2818,33 лева, в тази сума са включени:

 • Кафе-пауза – 955,03 лв.;
 • Възнаграждение на лектор – 1600,00 лв.;
 • материали – 263,30 лв

ПЕЧАЛБА – 1187,63 лева

ПРИХОДИ – 4005,96 лева, формирани от платените такси на участниците в лекциите, наем зала, наем мултимедия.

 

 

 1. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2020 г.;

секция „КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” и „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”

Наименование

Лектори

Семинар "Мапеи България" ЕООД

Мапеи България ЕООД

„Пожарозащитни решения с Мултипор и Итонг в контекста на изменение на Наредба Iз-1971 и Еврокод 6“

„КСЕЛА България“ ЕООД

Проектирането на подкрановиите пътища по Еврокод

инж. Румен Илиев, „Подем кран“ АД, гр. Габрово

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции според Еврокод 4

преподаватели

Практически примери за усилване на сгради и съоръжения в Република България

доц. д-р инж. Емад Жоржос

Презентация на фирма за изработка на дървени конструкции

инж. Пламен Колев

Семинар, представяне на геотехнически софтуер „GEO 5“конструкции

„Старт консулт“ ООД, гр. Перник

   

секция „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ”

Наименование

Лектори

Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи с цел подобряване на тяхното качество

доц. Чавдар Колев

Представяне и обсъждане на  Генералния Транстпортно-комуникационен план на гр. Велико Търново

представители на администрацията

Презентация на ГЕОВАРА 5

представители на фирма

Участие в обучения и мероприятия организирани от НПС ТСТС

-

Участие в обучения и мероприятия организирани от РК КИИП В. Търново

-

секция „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО”

Наименование

Лектори

Стъкло керамични тръби  и  сравнителни характеристики с  останалите аналогови продукти

-

Беседа за малки и средни   ПСОВ

представители на фирми

Беседа за  поливни  системи в паркове и други зелени  площи

представители на фирми

Участие в мероприятия  на  секция ВС от регионално и републиканско ниво,съвместно с други областни секции

-

секция „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ”

Наименование

Лектори

Среща с Главния архитект на Община Велико Търново

представители на администрацията

Представяне на новости в геодезическите инструменти

представители на фирми

Участие в мероприятия на РК КИИП В. Търново

-

   

секция „ЕЛЕКТРО, АВТОМАТИКА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА”

Наименование

Лектори

Интериорно и архитектурно – фасадно осветление с LED осветителни тела

Фирма

Представяне на фирма „Павел и Синове“, гр. Шумен

представители на фирма

Представяне на фирма „Шрак България“

представители на фирма

   

секция „ОВКХТТГ”

Наименование

Лектори

Презентации на водещи фирми в нашата област

представители на фирми

Обучение – семинар на тема „Сгради спочти нулева консумация на енергия“

лектори

Обсъждане на добри и лоши примери от практиката

членове на сек. ОВКХТТГ

Среща на членовете на секция ОВКХТТГ към РК В. Търново

членове на сек. ОВКХТТГ

   

секция „ТЕХНОЛГИИ”

Наименование

Лектори

Участие в мероприятията на РК КИИП В.Търново

-

Участие в мероприятията на НПС”Технологии” на КИИП.

-

Информиране на членовете на ПС по актуални въпроси

-

Представяне на фирма произвеждаща машини и апарати за технологично обзавеждане

представители на фирми

 

 

 

 1. Приемане бюджет за 2020 г.;

ПРИХОДИ:

А. Приходи от обичайната дейност сформирани от:

- внесения встъпителен и годишен членски внос за 2020 г.:  32208 лв.

- От новопостъпили членове : 710 лв.

- От членове с ТК:  150 лв.

- Разпределение на „Солидарен фонд” за 2020 г.: 5104.95 лв.

Общо приходи от основна дейност за 2020 г.:                                                38422.95лв.

 

РАЗХОДИ:

I Административни (постоянни) разходи

1.Разходи за материали общо:          960,00 лв., като в тази сума влизат:

1.1. Канцеларски материали – за тонер и канцеларски материали: 200,00 лв.

1.2. Ел.енергия, газ, водоснабдяване – за ток и вода: 700,00 лв.

1.3. Почистващи и други – за поддръжка на офиса и залата:    60,00 лв.

 1. Разходи за външни услуги общо: 2710,00 лв., като в тази сума влизат:

2.1. Офис - наем, охрана и др.: 450,00 лв. (за месечните такси за СОД по 36 лева на месеца)

2.2. Съобщителни и куриерски услуги: интернет, куриерски за кореспонденцията ни с ЦО и счетоводната къща, интернет и GSM-ите на Председателя и Техническия сътрудник  1000,00 лв.

2.4. Застраховки: имуществената застраходка на офиса за 2020 г. 160,00 лв.

2.5. Други – данък сгради и ТБО; хостинг и домейн за интернет страницата на РК;цалостно почистване на офиса: 1100,00 лв.

 1. Разходи за персонал общо: 14250 лв., в тази сума влизат:

3.1. Заплати:  10 650,00 лв. (Предвидени са чисти суми за е възнаграждения на Председателя на РК в размер на 300.00 лв. и на Техническия сътрудник 380.00 – тези суми са съобразени с Таблица за максималните възнаграждения в КИИП, Минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове в страната)

3.2. Заседателни:  1200 лв. (по 25.00 лева на присъствие на човек – брутна сума за участие в заседанията на Регионалното ръководство и РКТК)

3.3. Осигуровки – обща сума за предвидените възнаграждения на Председател и тех. сътрудник, и заседателни: 2 400,00 лв.

 1. Други разходи:

4.1. Командировки в страната формирани и основно от дневни на делегатите за ОС 900,00 лв.

4.3. поздравителни адреси, визитки , сувенири: за сувенирите които получихте на това събрание:          300,00 лв.

 1. Представителни до 1% от приходите: 100,00 лв.
 2. Абонамент на специализирани издания: за абонамента за списание Строителен обзор и Бюлетин по строителство и архитектура, абонаментът е на разположение на нашите членове в офиса на РК: 180,00 лв.
 3. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА: 300,00 лв.

 

ІІ.Мероприятия  общо: 700,00 лв. ., в тази сума е включен разхода за това ОС.

ІІІ.Обучение на членовете и персонала:     2 000.00 лв.

VІ. Финансови разходи: за банкови такси: 450.00 лв.

                ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: 22 850.00 лв.

 

VІІ.Отчисления за бюджета на ЦО:  11194,85 лв. – приети на ОС на КИИП през м. Март 2019 г. включващи отчисленията за НПС; ЦО и фонд „Солидарен“

 

В. Общо резултат (+/-) от основна дейност разлика между приходи и разходи 4378,10 лв. 

 

 1. Разходи за амортизации: 465 лв.

Д. Капиталови разходи: 3 900 лв., като в тази сума е предвидена по т. 2. Разходи за придобиване на ДМА: за момента е предвидено закупуване на мултимедия, която да бъде монтирана стационарно на стойката, която получихме като подарък от ЦО за откриването на офиса.

 

Ж. Финансов резултат след амортизации и капиталови разходи (Е-З): 13,10 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕН от РК (това е отношението между разходите за основна дейност и бр. на членовете):  89,96 лв.

 

 

 1. Избор на ръководни и контролни органи на РК – В. Търново:

6.3. Утвърждаване на Председатели на регионалните професионални секции – явно гласуване

СПИСЪК

на Председателите и Заместник Председатели на секции към РК

Избрани на събрания на секции към РК КИИП – В. Търново през м. 01.2020 г.

 1. Секция „Конструкции на сгради и съоръжения”

инж. Евгени Генов Тотев, рег. № 03239 в КИИП за Председател;

инж. Зорница Миленова Тодорова, рег. № 03243 в КИИП за Зам.Председател

 1. Секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения”

инж. Петя Иванова Христова Маркова, рег. № 17004 в КИИП за Председател

инж. Светозар Недков Стоянов, рег. № 17041 в КИИП за Зам.Председател

 1. Секция „Водно строителство”

инж. Лиляна Живкова Желев, рег. № 03299 в КИИП за Председател

инж. Детелина К. Борисова, рег. № 03295 в КИИП за Зам.Председател

 1. Секция „Геодезия, приложна геодезия, ландшафт”

инж. Стефка Николова Спасова, рег. № 17106 в КИИП за Председател

инж. Деляна Иванова Иванова, рег. № 03312 в КИИП за Зам. Председател

 1. Секция „Електротехника, автоматика, съобщителна техника”

инж. Георги Райков Илиев, рег. № 12268 в КИИП за Председател

инж. Валенти Георгиев Георгиев, рег. № 03330 в КИИП за Зам. Председател

 1. Секция „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване”

инж. Валентин Хирстов Петров, рег. № 03358 в КИИП за Председател

инж. Димитър Йор. Димитров, рег. № 07560 в КИИП за Зам. Председател

 1. Секция „Технологии”

инж. Николай Георгиев Недялков, рег. № 07580 в КИИП за Председател

инж. Цветелина Минчева Петрова, рег. № 17019 в КИИП за Зам. Председател

 

 

По точка 7. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП:

Секция „Конструкции на сгради и съоръжения” – 3 делегати

За ОС на НПС КСС

инж. Евгени Генов Тотев, рег. № 03239 – избран от РК

инж. Евгения Николаева Кърджиева, рег. № 03240 по право – член на Ръководството на НПС КСС;

инж. Стела Калчева Кирова, рег. № 03271 по право – член на УС на КИИП

За ОС на КИИП

инж. Евгени Генов Тотев, рег. № 03239 – избран от РК;

инж. Стела Калчева Кирова, рег. № 03271 по право – член на УС на КИИП

Секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения” – 1 делегат

инж. Петя Иванова Христова-Маркова - № 17004;

Секция „Водно строителство” – 1 делегат

инж. Лиляна Живкова Желева, рег. № 03299;

Секция „Геодезия, приложна геодезия” – 1 делегат

инж. Стефка Николова Спасова - № 17106;

Секция „Електротехника, автоматика, съобщителна техника” – 1 делегат

инж. Георги Райков Илиев - № 12268;

Секция „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване” – 1 делегат

инж. Валентин Христов Петров - № 03358;

Секция „Технологии” – 1 делегат

За ОС на НПС Технологии:

инж. Николай Георгиев Недялков, рег. № 07580 по право – Председател сек. Технологии към РК КИИП Велико Търново;

 

 

По точка 8. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет: 

Име, фамилия

Рег. №

ПС

Стела Кирова

03271

КСС

Пенчо Пенчев

03264

КСС

Иванка Аврамова

03249

КСС

Ивка Папазова

03252

КСС

Даниела Николова-Ненова

03230

КСС

Евгени Тотев

03239

КСС

Милчо Маринов

12280

ТСТС

Владислав Василев

17045

ТСТС

Иван Златков

03400

ТСТС

Светозар Стоянов

17041

ТСТС

Иван Йовчев

17042

ТСТС

Георги Терзиев

03294

ВС

Станимир Радков

17036

ВС

Даниела Атанасова

03398

ВС

Пламен Тодоров

03302

ВС

Николай Кадиев

03318

ГПГ

Евлоги Божанов

03314

ГПГ

Андон Хаджимарински

03308

ГПГ

Георги Трънков

03311

ГПГ

Христо Христов

03323

ГПГ

Ивелин Караиванов

17003

ГПГ

Стоян Стоянов

17073

ГПГ

Тихомир Панов

03385

ГПГ

Георги Илиев

12268

ЕАСТ

Николай Ташков

12312

ЕАСТ

Дончо Илиев

07576

ЕАСТ

Бойко Николов

17071

ЕАСТ

Валентин Георгиев

03330

ЕАСТ

Валентин Петров

03358

ОВКХТТГ

Николай Жечев

03362

ОВКХТТГ

Димитър Димитров

07560

ОВКХТТГ

Маргарита Стоянова

07544

ОВКХТТГ

Петко Петков

07590

ОВКХТТГ

Атанас Маринов

17068

Технологии

Георги Георгиев

12282

Технологии

Надя Иванова

17061

Технологии

Николай Недялков

07580

Технологии

Стойчо Стоев

07562

Технологии

Цветелина Петрова

17019

Технологии

 

 

 

 

 

 

от Регионалното ръководство

Общо отчетно изборно събрание на РК на К
2020-02-06 15:00:55

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани всички свои членове на Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП В. Търново

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4

на 19.02.2020 г. (сряда) от 16.00 часа,

 

На събранието ще присъстват: д-р инж. Ив. Каралеев - Председател на УС на КИИП и проф. д-р инж. Ив. Банов - Председател на Контролния съвет на КИИП.

С организирания кетъринг Ръководството ще отбележи края на мандат 2016-2020 г. и официалното откриване на собствения офис.

 

ДНЕВЕН РЕД на Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП В. Търново:

 

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през отчетния период от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
 2. Финансов отчет за периода от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
 3. Доклад на контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново в периода от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2020 г.;
 5. Приемане бюджет за 2020 г.;
 6. Избор на ръководни и контролни органи на РК – В. Търново:

6.1. Избор на Председател; Заместник Председател и Секретар на РК В. Търново – тайно гласуване

6.2. Избор на Контролен съвет – явно гласуване 

6.3. Утвърждаване на Председатели на регионалните професионални секции – явно гласуване

 1. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 2. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 3. Разни

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново